00178-2018-0014 Открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки – „Сключване на застраховка „Професионална отговорност” за служителите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен” и за „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен като юридическо лице”.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 17.09.2018 г.
721 KB
pdf Отговор на запитване 21.09.2018 г.
26 KB