00178-2018-0014 Открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки – „Сключване на застраховка „Професионална отговорност” за служителите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен” и за „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен като юридическо лице”.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 17.09.2018 г.
721 KB
pdf Отговор на запитване 21.09.2018 г.
26 KB
pdf Решение за прекратяване на процедурата 23.10.2018 г.
35 KB