00178-2018-0013 Процедура на договаряне без предварително обявление: „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи, и радиоактивни лекарствени продукти, радионуклеидни генератори и китове за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски  ЕАД – Плевен”

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 20.07.2018 г.
1 MB
rar Протоколи 24.08.2018 г.
284 KB
pdf Доклад и приложения към доклада 24.08.2018 г.
427 KB
rar Решение Класиране 24.08.2018 г.
121 KB
pdf Информация за възложена поръчка 02.10.2018 г.
191 KB
rar Договори 02.10.2018 г.
923 KB