00178-2018-011 Открита процедура с предмет: „Доставка на ново регистрирани лекарства за онкология , хематология и диагностични серуми за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 29.06.2018 г.
724 KB
pdf Решение за изменение на обявление 13.07.2018 г.
152 KB
rar Промяна в техническа и ценова оферта в номенклатурна единица №20 13.07.2018 Г.
78 KB
pdf Протокол №1 09.08.2018 г.
120 KB
pdf Протокол №2 14.09.2018 г.
70 KB
pdf Протокол №3 14.09.2018 г.
236 KB
pdf Информация за публичен жребий 04.10.2018 г.
28 KB
rar Протоколи №4 и №5 11.10.2018 г.
111 KB
pdf Доклад 11.10.2018 г.
463 KB
pdf Решение класиране 11.10.2018 г.
124 KB
pdf Решение класиране 2 23.10.2018 г.
42 KB
pdf Решение класиране 3 06.11.2018 г.
41 KB
pdf Решение класиране 4 08.11.2018 г.
45 KB
pdf Информация за възложена поръчка 06.12.2018 г.
436 KB
rar Договори 06.12.2018 г.
2 MB
pdf Информация за изпълнен договор 10.01.2019 г
138 KB
pdf Обявление за изменение 23.05.2019 г.
150 KB
pdf Анекс към договор 25.05.2019 г.
45 KB