00178-2018-011 Открита процедура с предмет: „Доставка на ново регистрирани лекарства за онкология , хематология и диагностични серуми за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 29.06.2018 г.
724 KB
pdf Решение за изменение на обявление 13.07.2018 г.
152 KB
rar Промяна в техническа и ценова оферта в номенклатурна единица №20 13.07.2018 Г.
78 KB
pdf Протокол №1 09.08.2018 г.
120 KB
pdf Протокол №2 14.09.2018 г.
70 KB
pdf Протокол №3 14.09.2018 г.
236 KB