„Доставка на лекарствени продукти за онкологични и хематологочни заболявания” за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 12.02.2018 г.
681 KB
pdf Публичен жребий 25.04.2018 г.
29 KB
pdf Протокол №1 30.04.2018 г.
72 KB
pdf Приложение №1 към Протокол №1 30.04.2018 г.
52 KB
pdf Протокол №2 30.04.2018 г.
213 KB
pdf Приложение №2 към Протокол №2 30.04.2018 Г.
48 KB
pdf Протокол №3 30.04.2018 г.
130 KB
pdf Протокол №4 30.04.2018 г.
47 KB
pdf Доклад и Приложение към доклад 30.04.2018 г.
508 KB
pdf Решение класиране и Приложения 30.04.2018 г.
166 KB
pdf Решение класиране 2 18.05.2018 г.
46 KB
rar Договори 04.06.2018 г.
3 MB
pdf Информация за възложена поръчка 04.06.2018 г.
217 KB