„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи, и радиоактивни лекарствени продукти, радионуклеидни генератори и китове за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 19.12.2017 год.
1 MB
pdf Отговор на запитване 1 11.01.2018 год.
73 KB
pdf Отговор на запитване 2 11.01.2018 год.
46 KB
pdf Отговор на запитване 3 11.01.2018 год.
47 KB
pdf Отговор на запитване 4 18.01.2018 год.
38 KB
pdf Публичен жребий 08.05.2018 г.
31 KB
rar Протоколи и приложения към протоколи 16.05.2018 г.
5 MB
pdf Доклад 16.05.2018 г.
1 MB
rar Решение класиране и приложение 16.05.2018 г.
1 MB
pdf Решение класиране 2 28.05.2018 г.
41 KB
pdf Решение класиране 3 19.06.2018 г.
98 KB
rar Договори 09.07.2018 г.
5 MB
rar Договори 2 09.07.2018 г
5 MB
pdf Информация за възложена поръчка 09.07.2018 г.
338 KB