„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи, и радиоактивни лекарствени продукти, радионуклеидни генератори и китове за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 19.12.2017 год.
1 MB
pdf Отговор на запитване 1 11.01.2018 год.
73 KB
pdf Отговор на запитване 2 11.01.2018 год.
46 KB
pdf Отговор на запитване 3 11.01.2018 год.
47 KB
pdf Отговор на запитване 4 18.01.2018 год.
38 KB