„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 04.12.2017 год.
787 KB
rar Протоколи 05.02.2018 г.
505 KB
pdf Доклад 05.02.2018 г.
435 KB
pdf Решение класиране 05.02.2018 г.
92 KB
pdf Информация за възложена поръчка 13.03.2018 г.
282 KB
rar Договори 13.03.2018 Г.
7 MB
rar Информация за изпълнени договори 02.07.2018 г.
393 KB