00178-2017-0017 Открита процедура с предмет: „Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране и медицински изделия, за нуждите на Клиника по ортопедия и травматология при „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 30.11.2017 год.
1 MB
pdf Отговор на запитване 21.12.2017 год.
40 KB
rar Документация след корекция на ценова - техническа оферта 21.12.2017 год.
1 MB
pdf Протокол №1 30.01.2018 г.
673 KB
pdf Протокол №2 30.01.2018г.
756 KB
pdf Доклад 30.01.2018 г.
203 KB
pdf Приложение №1 към Доклад 30.01.2018 г.
593 KB
pdf Решение класиране 30.01.2018 г.
71 KB
pdf Приложение №1 към Решение класиране 30.01.2018 г.
600 KB
pdf Информация за възложена поръчка 09.03.2018 г.
232 KB
rar Договори 09.03.2018 г.
4 MB