„Доставка на медицински изделия и медикаменти за диализно лечение, разтвори за перитонеално диализно лечение, медикаменти за лечение на онкологични и хематологични заболявания и фактори за кръвосъсирване за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 10.10.2017 год.
398 KB
pdf Протокол №1 02.11.2017 год.
86 KB
pdf Доклад 02.11.2017 год.
115 KB
pdf Решение класиране 02.11.2017 год.
68 KB
pdf Договор 04.12.2017 год.
345 KB
pdf Информация за възложена поръчка 04.12.2017 год.
175 KB