Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и медикаменти за диализно лечение, разтвори за перитонеално диализно лечение, медикаменти за лечение на онкологични и хематологични заболявания и фактори за кръвосъсирване за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 29.08.2017 год.
365 KB
pdf Протокол №1 28.09.2017 год.
1 MB
pdf Протокол №2 28.09.2017 год.
623 KB
pdf Доклад 28.09.2017 год.
110 KB
pdf Решение класиране 28.09.2017 год.
81 KB
rar Договори 19.10.2017 год.
683 KB
pdf Обявление за възложена поръчка 19.10.2017 год
181 KB
pdf Информация за изпълнен договор 24.04.2018 г.
137 KB
pdf Информация за изпълнен договор 20.07.2018 г.
137 KB