„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 24.08.2017 год.
748 KB
pdf Отговор на запитване 04.09.2017 год.
45 KB
pdf Протокол №1 04.12.2017 год.
763 KB
pdf Протокол №2 04.12.2017 год
2 MB
pdf Протокол №3 04.12.2017 год.
176 KB
pdf Съобщение за публичен жребий 04.12.2017 год.
22 KB
pdf Протокол №4 12.12.2017 год.
45 KB
pdf Доклад 12.12.2017 год.
1 MB
pdf Решение класиране 12.12.2017 год.
806 KB
pdf Решение класиране 2 02.01.2018 год.
66 KB
pdf Решение класиране 3 18.01.2018 г.
70 KB
pdf Прекратяване на номенклатурна единица 22.01.2018 г.
41 KB
pdf Обявление за възложена поръчка 31.01.2018 г.
268 KB
rar Договори 31.01.2018 г.
6 MB