„Доставка на общоболнични медицински консумативи и консумативи за ангиографски изследвания и съдова хирургия за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 21.08.2017 г
961 KB
pdf Отговор на запитване 08.09.2017 год
68 KB
pdf Отговор на запитване 2 15.09.2017 год.
49 KB
pdf Протокол №3 05.12.2017 год.
869 KB
pdf Протокол №1 11.01.2018 год.
83 KB
pdf Приложение 1 към протокол №1 11.01.2018 год.
1 MB
pdf Протокол №2 11.01.2018 год.
1 MB
pdf Приложение 1 към протокол №4 11.01.2018 год.
1 MB
pdf Протокол №4 11.01.2018 г.
525 KB
pdf Съобщение за жребий 11.01.2018 г.
40 KB
pdf Протокол №5 23.01.2018 г.
79 KB
pdf Приложение 1 към Протокол №5 23.01.2018 г.
1 MB
pdf Доклад 24.01.2018 г.
2 MB
pdf Приложение №1 към Доклад 24.01.2018 г.
1 MB
pdf Приложение №2 към Доклад 24.01.2018 г.
142 KB
pdf Решение класиране 25.01.2018 г.
80 KB
pdf Приложение №1 към Решение класиране 25.01.2018
1 MB
pdf Приложение №2 към Решение класиране 25.01.2018 г.
143 KB
rar Договори 1 15.03.2018 г.
7 MB
rar Договори 2 15.03.2018 г.
6 MB
pdf Информация за възложена поръчка 15.03.2018г.
396 KB