00178-2017-0011 Открита процедура с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 15.08.2017 год.
1 MB
pdf Отговор на запитване 25.08.2017 год.
38 KB
rar Документация след промяна 29.08.2017 год.
210 KB
pdf Отговор на запитване 14.09.2017 год.
38 KB
pdf Информация за спиране на процедурата 20.09.2017 год.
119 KB
pdf Решение за прекратяване на процедурата 16.11.2017 год.
47 KB
pdf Обявление за възложена поръчка - прекратяване 27.11.2017 год.
261 KB