00178-2017-0010 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Приготвяне на храна по диети за пациенти и предоставяне на тонизиращи напитки за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен”

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 08.08.2017 год.
617 KB
rar Отговор на запитване 28.08.2017 год.
75 KB
pdf Протокол №1 31.10.2017 год.
105 KB
pdf Доклад 31.10.2017 год.
114 KB
pdf Решение класиране 31.10.2017 год.
81 KB
pdf Обявление за възложена поръчка 26.01.2018 г.
185 KB
pdf Договор 26.01.2018 г.
542 KB
pdf Анекс към договор 26.01.2018 г.
61 KB