00178-2017-0009 открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло за медицинския и немедицински персонал за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен”

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 01.08.2017 год.
540 KB
pdf Отговор на запитване 07.08.2017 год.
52 KB
pdf Протокол №2 24.10.2017 год.
384 KB
pdf Протокол №1 08.11.2017 год.
264 KB
pdf Протокол №3 08.11.2017 год.
308 KB
pdf Доклад 08.11.2017 год.
633 KB
pdf Решение класиране 08.11.2017 год.
148 KB
pdf Прекратяване на отделни номенклатурни единици 27.11.2017 год.
213 KB
rar Договори 14.12.2017 год.
1 MB
pdf Обявление за възложена поръчка 14.12.2017 год.
183 KB