00178-2017-0005 Открита обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и медикаменти за диализно лечение, разтвори за перитонеално диализно лечение, медикаменти за лечение на онкологични и хематологични заболявания и фактори за кръвосъсирване за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 23.05.2017 год.
755 KB
pdf Протокол №3 27.07.2017 год.
607 KB
pdf Съобщение за провеждане на публичен жребий 04.08.2017 год.
35 KB
rar Протоколи 14.08.2017 год.
1 000 KB
pdf Доклад 14.08.2017 год.
805 KB
pdf Решение класиране 14.08.2017 год.
59 KB
pdf Решение класиране-2 07.09.2017 год.
267 KB
pdf Решение за обявяване начастично прекратяване на процедурата по номенклатурна единица №152 20.09.2017 год.
47 KB
pdf Информация за възложена поръчка 03.10.2017 год.
275 KB
rar Договори-1 03.10.2017 год.
2 MB
rar Договори-2 03.10.2017 год.
2 MB
rar Договори-3 03.10.2017 год.
1 MB
rar Договори-4 03.10.2017 год.
1 MB